| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Verbinden

Page history last edited by Caroline Doelman 10 years, 3 months ago

Verbinden

 

Op plaatselijk niveau zijn er veel meer initiatieven op het gebied van 'fair en groen' dan je denkt. Heel vaak probeert ieder het wiel uit te vinden, maar door verbindingen te leggen tussen verschillende initiatieven, een netwerk op te bouwen en samen te werken met anderen komt er veel meer tot stand. Je vult elkaar aan en inspireert elkaar. Het is ook leuker om samen met anderen op weg te gaan naar een fair en groen leven. 

 

Denk bij het zoeken naar plaatselijke partners eens aan: 

  • een lokaal platform, zoals een Transition Town groep (werken met hoofd, hart en handen en plaatselijke veerkracht);
  • producenten en dienstverleners, zoals boeren (boer zoekt buur), aannemers en cateraars;
  • handelaren en handelsnetwerken, zoals winkeliers, een LETS groep en de mensen van de Wereldwinkel
  • scholen en opleidingsinstituten
  • clubs en verenigingen
  • plaatselijke kunstenaars, musici, artiesten
  • de burgerlijke gemeente of wijkpanels 
  • en vergeet niet: deskundigen en coaches die in de buurt wonen

 

Halle

Verbinding is voor de werkgroep in Halle belangrijk. Vooral omdat je elkaar zo nodig hebt om de leefbaarheid in het dorp in stand te houden. Met Halls Belang is een aantal keer overleg geweest. Dit heeft geresulteerd in het breed overleg ‘Halle duurzaam’ vorm. In 2012 zal de sociale cohesie bevorderd worden rond zogenaamde klimaatstraten.

 

Joure: gemeente, Transition Town, Sari & Amnesty 

Een aantal leden van de Raad van Kerken Joure heeft een gesprek gevoerd met de wethouder van Skarsterlan. Vervolgens is contact opgenomen met Transition Town Joure, Sari en Amnesty International. Dit resulteerde in het idee van een duurzaamheidmarkt op 17 september 2011. 

 

Leeuwarden: gemeente en wijkpanel 

Op een mooie dag, niet lang na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2010 is een lid van de werkgroep duurzaam in Leeuwarden naar het stadskantoor gegaan en heeft daar uitgebreid gesproken met de ambtenaar milieu. De uitkomst van het gesprek is dat er zeker mogelijkheden liggen voor verbinding van de burgerlijke gemeente met de kerken. Dit bezoek is weergegeven in een notitie. Vervolgens is dit lid van de werkgroep bij een bijeenkomst van het wijkpanel Camminghaburen geweest. In het beleidsplan komt eigenlijk duurzaamheid nauwelijks aan bod. In gesprek met de voorzitter van het wijkpanel blijkt dat zij daar wel voor open staan. Vervolgens heeft hij een brief geschreven met een aantal suggesties en de vraag of zij een keer met het wijkpanel in gesprek mogen. Inmiddels heeft de werkgroep een uitnodiging gehad om eens van gedachten te wisselen met elkaar.

 

 

 


Deze pagina is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld en heb je een suggestie voor een samenwerkingspartner of een voorbeeld van een netwerk? Klik dan op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.