| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Verdiepen

Page history last edited by Caroline Doelman 12 years, 6 months ago

Verdiepen

 

Naast handelen is ook verdieping of bezinning nodig. Dat kan vanuit de eigen ervaringen, de Bijbel en voorbeelden uit de Christelijke traditie en achtergrondliteratuur. Deze pagina is bedoeld om bronnen van verdieping en ervaring te delen of om zelf inspiratie te vinden over het hoe en waarom van 'fair en groen leven als kerkelijke gemeente' 

 

 

Spiritualiteit

Wat is de inspiratie van waaruit je in de kerk bezig bent met duurzaamheid? Op de pagina Spiritualiteit is een aantal suggesties en verwijzingen te vinden voor verdere verdieping. 

 

Niet de kerk, maar geloof inspireert tot groen doen

Uit onderzoek van ForumC blijkt dat geloof christenen inspireert tot duurzaam leven. Die inspiratie vindt men op allerlei plekken en vooral buiten de kerk. De resultaten zijn in het meinummer 2010 van opinieblad cv•koers te lezen.  De belangrijkste resultaten

 • In duurzaam leven stimuleert het christelijk geloof wel, maar de kerk niet.
 • Het lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap heeft geen invloed op de mate van duurzaam leven. De mate van kerkbezoek wel: hoe vaker men naar de kerk gaat, hoe meer de geloofsovertuiging tot duurzaam gedrag aanzet.
 • Christenen steunen in vergelijking met andere Nederlanders vaker natuurorganisaties en hebben vaker ‘groene stroom'.
 • Geloofsoverwegingen spelen nauwelijks een rol om niet duurzaam te zijn.

Bekijk hier een pdf-bestand met de onderzoeksresultaten zoals ze in het meinummer van cv•koers gepubliceerd zijn.

 

Assen: geloof en economie

In Assen komt regematig de sudiegroep Economie & Geloof bij elkaar onder leiding van ds. Bert Altena. Deze groep legt de nadruk op studie, het lezen en bespreken van onder andere Arjo Klamer, de Accra verklaring, Lans Bovenberg. "We doen dat om onszelf uit te dagen en ons in geloof en economie te verdiepen. We vinden het leuk om acties te bedenken en uit te voeren, maar verdieping is ook belangrijk. Hoe kijk je tegen een samenleving aan. Wat is een goede samenleving en welke economische dilemma´s spelen een rol?" 

 

Literatuur

 • Hogenhuis, C. (2006). Leven alsof het niet op kan - Over welvaart, kwaliteit van leven en duurzaamheid. Budel: Damon. (Ook bij Oikos verkrijgbaar).
 • Haan, R. (2005). Economie van de eerbied - Kanttekeningen bij het bijbelse spreken over geld en goed. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema.
 • Windt, J. van der (2009). Niet meer dan eerlijk. Bijbels pleidooi voor sober leven. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.
 • Boersema, J.J. (1997). Thora en Stoa, over mens en natuur. Een bijdrage aan het milieudebat over duurzaamheid en kwaliteit. Baarn: Callenbach.

 

Andere suggesties

 • Een artikel Friesch Dagblad over sober leven (deel 1 en deel 2) laat zien dat het veranderen van levensstijl ook vanuit de kerkelijke gemeente kan.
 • Een ander artikel in het Friesch Dagblad gaat in op groene kerken. Er zijn dus meer kerken hiermee bezig!
 • Ook Trouw gaat in de rubriek Groen regelmatig in op een duurzaam leven (bijvoorbeeld de blog Vincent-wil-zon) en een duurzame kerk. Of lees meer over het initiatief Groene_moskee met als doel de allochtonen milieubewuster te maken.
 • opbouw en verbouw zie de waarde van verschillende bijdragen aan de omslag naar een duurzame samenleving

 

 

Engelstalige suggesties

 

 


Deze pagina is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld en heb je een suggestie voor verdieping of wil je weergeven waarom iets al dan niet inspirerend voor je was? Klik dan op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki.

 

 

 

 

 

  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.