| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Over deze kerkplaats

Page history last edited by Caroline Doelman 13 years, 8 months ago

Kerkplaats

 

Kerkplaats is een werkplaats van kerken en gemeenteadviseurs die betrokken zijn bij het project Kerken-werk aan de wereld.  Hier wordt samengewerkt aan de omslag naar fair en groen leven.

Nieuwe Kerk - Groningen by Ferdi's World.

 

Werk aan de wereld! is een tweejarig programma dat gemeentes vooruithelpt een krachtige ‘wereldgemeente’ te worden. Door faire en groene initiatieven te verbinden, verbeelden en te verdiepen laten we gezamenlijk zien dat FairGroen-leven mogelijk én aantrekkelijk is. Zo draagt een wereldgemeente bij aan een faire en groene samenleving. Groepen krijgen persoonlijke begeleiding om:

• initatieven op lokaal niveau met elkaar te verbinden en nieuwe initiatieven te ontplooien die het verschil maken.
• ideeën voor een fair en groen leven te verbeelden en te verwerkelijken.

• inspiratie, visies en activiteiten te verdiepen en te versterken.

 

Elke deelnemende gemeente heeft een eigen ‘virtuele werkplaats’ op internet (wiki) en wordt er interactief gewerkt. Hier wisselen we als gemeenteleden, gemeenteadviseurs en werkgroepen onze visies, ervaringen, tips, ideeën, beelden en inzichten met elkaar uit. We werken ook aan een gezamenlijke verbeelding van fair en groen leven. Op deze manier kunnen we anderen eenvoudig bij je activiteiten betrekken.

 

Op Kerkplaats staan alle deelnemende gemeentes genoemd. Daarnaast verzamelen we onder de kopjes Verbinden, Verbeelden en Verdiepen opvallende ervaringen, tips, visies en inzichten vanuit de kerken. Zo is gemakkelijk te zien wat er in het netwerk allemaal gebeurt en kun je je laten inspireren door anderen.

 


Ook meedoen op kerkplaats?

Een wiki is een website die mensen zelf, van achter hun eigen computer, kunnen bewerken. Een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld en wil je ook meedoen? Klik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.