| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Word een beter mens

Page history last edited by jacqueline 13 years, 7 months ago

Persoonlijke groei voor fair en groen leven

 

Christenen geloven dat persoonlijke ontwikkeling kán. 

Dat is ook goed nieuws voor fair en groen leven! 

 

Veel christenen getuigen in dankbaarheid dat ze steeds beter in staat zijn om hun gaven te ontwikkelen en liefdevol in te zetten.  Zij zien die persoonlijke groei doorgaans niet als hun eigen verdienste.* Wel zijn ze bereid om ervoor te trainen, met inzet hoofd, hart, handen én hun directe leefomgeving (habitat). 

foto: endora57 

  

Focus op persoonlijke groei . . .

 

     . . . met je hoofd >>>

                      . . . met je hart >>>

                  . . . met je handen >>>

* Voor de transformatie die persoonlijke groei mogelijk maakt, zie Word een nieuw mens >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.