| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Word een nieuw mens

Page history last edited by jacqueline 13 years, 7 months ago

Persoonlijke vernieuwing voor fair en groen leven

 

Christenen hebben door de eeuwen heen geloofd dat een ontwricht bestaan niet het laatste woord heeft. Dat is ook goed nieuws voor fair en groen leven!

 

Veel christenen getuigen in dankbaarheid dat het voor hen mogelijk is geworden om in Christus in goede relatie te staan tot al wat is. Zij zien die transformatie doorgaans niet als hun eigen verdienste, maar als een gift van genade. Wel hadden ze zich vaak voorbereid, met inzet van hoofd, hart, handen. Ook hadden ze vaak hun directe leefomgeving (habitat) al aangepast, om de vernieuwing waarop ze hoopten te kunnen verwelkomen.

 illustratie:

De Kleine Aarde 

  

     Bereid je voor op persoonlijke vernieuwing . . .

 

     . . . met je hoofd >>>

                      . . . met je hart >>>

                  . . . met je handen >>>

* Voor de persoonlijke groei die op vernieuwing kan volgen, zie Word een beter mens >>>

 

 

 

Voor de groei waarvoor persoonlijke transformatie je vrij kan maken, zie Word een beter mens >>>

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.