| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Materialen voor kerken

Page history last edited by jacqueline 14 years, 4 months ago

Materialen voor fair en groen leven 

 

Zie hier in één oogopslag welke materialen jou en je kerk kunnen bijstaan in de omslag naar een fair en groen leven. 

 

Drie vragen helpen bij het kiezen uit de overvloed aan opties:

 

1. De ZELFvraag: Wat vind je écht fijn en leuk en kun je goed? 

2. De ZINvraag: Wat vind je écht zinvol en belangrijk voor fair en groen leven? 

3. De GEZELSCHAPSvraag: Wat kun je als kerk of groep goed samen doen?

 

Tip: 

  • Heb jij vooral oog voor wat er op aarde nieuw kan ontstaan en groeien?  Begin dan bij materialen voor OPBOUW
  • Heb jij vooral oog voor rentmeesterschap van het bestaande?  Begin dan bij materialen voor VERBOUW.

  

 

OPBOUW

 Verbindingen tussen opbouw en verbouw

Team spirit by attack the darkness.    Niveaus van opbouw en verbouw

 

VERBOUW

Word een nieuw mens


Word een beter mens

Vernieuwing thuis, op je werk en in de kerk

Verbeteringen thuis, op je werk en in de kerk

Vernieuwing van je stad,

regio en land

Verbeteringen in je stad,

regio en land

Nieuwe mondiale structuren

Betere mondiale structuren en ontwikkelingssamenwerking

Creation-Contraction-Convergence model of social change  © Stichting Oikos, 2009foto: endora57

 

Op- en verbouw op verschillende niveaus

Fair en groen leven vraagt om aandacht op verschillende niveaus van leven en samenleven.  Met uitsluitend aandacht voor het persoonlijke niveau komen we er niet. Met uitsluitend aandacht voor het macroniveau van politieke en economische systemen evenmin. En aandacht voor het tussenniveau van het maatschappelijke middenveld heeft persoonlijke en structurele flankering nodig. Dat het zo ligt, is de laatste decennia duidelijk geworden.

 

Waaróm het zo ligt, kunnen we begrijpen vanuit systeemdenken.  Samenlevingen zijn complexe systemen. Veranderingen vinden doorgaans gelijktijdig op verschillende niveaus plaats.  Wie hoopt op een faire en groene samenleving, doet er goed aan om te zoeken naar partners om samen te werken aan een goede insteek op verschillende niveaus.

 

Zo kan de omslag naar fair en groen leven ineens in een stroomversnelling komen!

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.