| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Caroline Doelman 12 years, 3 months ago

Welkom op Kerkplaats

Kerkplaats is de centrale werkplaats van 'Kerken - werk aan de wereld', een project van Oikos, Kerk in Actie, ICCO en Kerk en Wereld waarin een tiental (groepen in) lokale gemeentes gecoacht wordt om het werk aan duurzaamheid en rechtvaardigheid in de eigen gemeente te versterken (kijk hier voor meer uitleg over het project).

 

Verbinden, verbeelden en verdiepen vormen kernwoorden in het project.

(Lees meer over verbinden, verbeelden, verdiepen en kijk naar suggesties en ideeën om daarmee zelf duurzaamheid en rechtvaardigheid te versterken). Lees: Van duurzaamheid naar levenskunst door Christiaan Hogenhuis 

 

Iedere deelnemende gemeente heeft een eigen plek waar tips, ideeën, nieuws en verhalen over fair en groen met anderen kunnen worden gedeeld.

(Zie verder naar onder; let wel, deze wiki is werk in uitvoering; wat de verschillende groepen op hun wikipagina zetten is aan hen. Sommige groepen hebben hun wikipagina nog niet (volledig) ingevuld)

  

Laat je inspireren door wat er in andere gemeentes gebeurt en nodig anderen in je kerk uit om mee te doen!

 

Ontmoetingsdagen

Uit reacties van de deelnemende gemeenten blijkt dat ontmoeting en uitwisseling belangrijk wordt gevonden. Daarom proberen we ieder jaar een ontmoetingsdag te organiseren. Lees verder over deze Ontmoetingsdagen en het verslag van de Ontmoetingsdag van 11 februari 2012.

 

Nieuws en nieuwsbrieven

Klik naar de pagina met alle Nieuwsbrieven van het project. Daarnaast is er ook nieuws rond bepaalde perioden of bepaalde activiteiten te vinden. 

 

 

Energie 

Zonnepanelen op het kerkdak of andere energiebesparende maatregelen voor het kerkgebouw? Kijk op de pagina Energie

 

Liturgie & Spiritualiteit

Regelmatig wordt de vraag gesteld of er materialen zijn voor liturgie, gespreksgroepen, enzovoort. Lees op de pagina Spiritualiteit meer suggesties voor verdieping en actie vanuit de christelijke inspiratie.

 

Fair Trade Avondmaalswijn

Er is nu ook avondmaalswijn verkrijgbaar die in verbondenheid met medemens en natuur tos stand is gekomen. Meer informatie over deze fair trade en biologische wijn is te vinden op  www.wineofhope.nl.

 

Jongeren en duurzaamheid

Kerk in Actie zoekt jongeren vanaf 17 jaar die als vrijwilliger in hun kerk aan de slag willen gaan met energie en duurzaamheid. Lees het bericht 'Jonge Changemakers gezocht voor klimaatverandering in eigen geloofsgemeenschap' of link naar het jongerenprogramma togetthere voor meer informatie.

 

FairGroene tips

Lees verder om ideeen en inspiratie op te doen.

 

K e r k p l a a t s

Assen

Naar aanleiding van een bijeenkomst met de burgerlijke gemeente zijn er twee groepen ontstaan. Daarvan gaat de ene groep aan de slag met gedragsverandering en de andere met een  daadwerkelijke aanpak van energiebesparing. 

Daarnaast wil Assen Fair Trade Kerk worden. 

Delft

De cursus ‘Kerk en Duurzaamheid’, georganiseerd door de groep Fair& Groen van de Vierhovenkerk, was een succes. Niet alleen vanuit de eigen gemeente maar ook uit 3 andere kerkelijke gemeenten deden mensen mee. Ook is het nieuwe beleidplan 2011-2012 geformuleerd, dat op de wiki te vinden is. 

Dieren

In juli 2011 is de kerkmarkt gestart. Het aanbod bestaat uit groenten, kamerplanten, tuinplanten, gebak, noten, bessen, jam en bloemen uit de tuin. Daarnaast is er de mogelijkheid om thee of koffie te drinken met iets lekkers. Foto's en een beschrijving zijn op de wiki te vinden. Tijdens de startzondag wordt er een duurzame fiets/ wandeltocht georganiseerd.

Elst

De diaconie heeft groen licht gekregen voor de bouw van het nieuwe duurzame kerkelijk centrum (wordt vervolgd...).

Halle

In Halle krijgt het breed overleg ‘Halle duurzaam’ vorm. In 2012 zal de sociale cohesie bevorderd worden rond zogenaamde klimaatstraten.

 

Hoogeveen

De werkgroep gaat door met het betrekken van de verschillende geledingen binnen het kerkelijke gebeuren bij duurzaamheid. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe het kerkgebouw duurzamer kan, de eetgroep te stimuleren duurzame producten te gebruiken. Ook wordt bekeken of er iets gedaan kan worden rondom eco en faire producten in supermarkten. 

Joure

Samen met Transition Town Joure,  Amnesty International en Sari organiseert de Raad van Kerken op 17 september 2011 een duurzaamheidsmarkt. Doel is te laten zien dat duurzaamheid rond thema’s als wonen, consumptie, dienstverlening, mobiliteit en reizen dichter bij mensen staat dan ze vaak denken.  

Leeuwarden

In mei is een themadienst gehouden waarin onder andere een aantal duurzame initiatieven is toegelicht. Bijvoorbeeld het initiatief om de wijk Camminghaburen klimaatneutraal te maken als voorbeeld voor andere stadswijken. De insteek is vanuit scholen, maar ook de kerk kan daarin een rol spelen. Ook wordt eraan gewerkt Fair Trade Kerk te worden. 

Sittard

De aan de kerk gelieerde milieugroep zet duurzaamheid weer op de kaart met een fietstocht “Fietsen voor Bomen’’ op 18 september en een actie voor basisscholen rond dit thema in de week van 11 t/m 22 september (week van de vooruitgang).  

Spijkenisse

De liturgische kerktuin is met een feestelijke bijeenkomst en speech door de initiatiefgroep overgedragen aan de gemeente. Vele handen (al dan niet met groene vingers) maken licht werk. De werkgroep stuurde haar fris geformuleerde werk- en beleidsplan op aan de lidkerken van de Raad van Kerken in Spijkenisse en zal vervolgens telefonisch contact opnemen. Hopelijk wordt hiermee het doel bereikt: uitbreiding van de werkgroep ‘Kwaliteit van Leven’, met name vanuit de lidkerken die nog niet meedoen. 

 

 


Nieuwsblog werk aan de wereld

Met nieuws over een fair en groen leven.  

 

 


Verantwoording

Kerken-werk aan de wereld! bouwt voort op inzichten en resultaten van twee Oikos projecten uit de periode 2006-2008: Duurzaamheid en gerechtigheid en Werken aan een geloofwaardige economie. Deze projecten worden mogelijk gemaakt met steun van onder andere Kerk en Wereld, Kerk in Actie en ICCO.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.