| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

materialenlijst

Page history last edited by jacqueline 13 years, 7 months ago

Kerken-werk aan de wereld 

Websites met materialen voor fair en groen leven in plaatselijke kerken

 

Website met materiaal

 Omschrijving

 Organisaties/ initiatiefnemer(s)

www.michacursus.nl

Cursus stimuleert een diaconale en duurzame levensstijl

Kerk in Actie, Tear, Stichting Present en EB Media

www.kerkenmilieu.nl

Werkmateriaal, vieringen, liederen en muziek, samen actief

Werkgroep Raad van Kerken

www.kerkinactie.nl/interactief

Interactief: als kerkelijke gemeente/groep (meer) initiatieven ontplooien op het terrein van duurzaamheid en milieu

Kerk in Actie/ FairClimate

www.energievoorkerken.nl

Kerken kopen gezamenlijk energie in. Financieel voordeel gekoppeld aan groene stroom.

Energie voor kerkenwww.fairclimate.nl

Handreiking ‘Kiezen voor een eerlijk klimaat’, CO2-wijzer, diverse acties voor beter klimaat (particulieren, kerk, bedrijven)

FairClimate/ICCO i.s.m. Kerk in Actie

brochureverkoop@pkn.nl

www.timetoturn.nl

Beweging van jongeren die vanuit geloof kiezen voor rechtvaardige en duurzame levensstijl; acties voor jongeren; verdieping voor alle leeftijden

Time to Turn

www.fairtradekerken.nl

Een Fairtrade Kerk gebruikt Fair Trade producten, voert actie voor Fair Trade en communiceert over eerlijke handel.

St. Max Havelaar, ICCO, COS, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

www.disk-arbeidspastoraat.nl

en

www.duurzamekerk.nl

 Materialen over duurzaam kerk zijn, mondiale gerechtigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit christelijk perspectief; o.a.  de brochure De wereld wordt kleiner: denk ruim!; de duurzaamheidsspecial Op het leven!; een Quickscan voor geloofsgemeenschappen; de cursus Kerk en Duurzaamheid en de minicursus Duurzame Kerk

DISK

Luijbenstraat 17
5211 BR 's-Hertogenbosch
tel. 073 6128201

info@disk-arbeidspastoraat.nl

www.transitiontowns.nl

Samen met hoofd, hart en handen aan de slag!  Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (dorpen en stadswijken) die zelf hun manier van wonen, werken en leven meer veerkrachtig en minder olie-afhankelijk maken.

Transition Towns Nederland

www.kerkendier.nl

Informeren, motiveren en activeren van onder andere de individuele kerkleden en van kerkelijke groeperingen, van overheden en politici betreffende het verantwoord omgaan met dieren, waarbij vooral het voorkomen en bestrijden van dierenleed centraal staat

Werkgroep Kerk en Dier

www.cenet.nl

en

 

www.ea.nl

Platform van 15 christelijke organisaties die zich samen inzetten voor de zorg voor de schepping. Activiteiten: jaarlijkse kerkelijke viering van de Periode voor de Schepping. Themapakketten over levensstijl en verwondering. Lezingen voor kerken en groepen.

Christelijk Ecologisch Netwerk (o.a. A Rocha, Evangelische Alliantie, Eemlandhoeve Netwerk, Kerk en Dier, Kerk en Milieu, Linkerwang, ClimateStewards, de vakorganisaties CNV, GMV, RMU en de wetenschappelijke instituten van CDA, ChristenUnie en SGP.)

www.arocha.nl

 

 

 

Inzet voor natuurbehoud in binnen- en buitenland. Werkgroepen in Arnhem en Rotterdam. Vrijwilligers helpen bij natuurbeschermingsprojecten

A Rocha

  

Kerkplaats, de wiki van Kerken-werk aan de wereld, laat zien hoe verschillende materialen elkaar aanvullen in de omslag naar fair en groen leven. Zie kerkplaats.pbworks.com > materialen voor kerken 

 

De materialenlijst van Kerkplaats wordt op basis van ervaringen in de deelnemende kerken gedurende het project verder opgebouwd en aangepast.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.